Online-People LinkedIn
Delen
 Duaal Werkgeverschap

 

Omdat externe medewerkers net zo belangrijk zijn voor uw continuïteit als uw eigen medewerkers


Online-people vindt het belangrijk dat haar medewerkers en klanten kunnen groeien en ontwikkelen gedurende hun loopbaan, zowel op persoonlijk als organisatorisch vlak. Daarom zijn wij de samenwerking aangegaan met GreenshootHR. Deze organisatie staat voor de weg omhoog, nieuwe uitdagingen en de toekomst. Voor GreenshootHR betekent dit dat zij hun kandidaten en opdrachtgevers met HR-adviezen en HR-instrumenten ondersteunen in hun groei en ontwikkeling.


GreenshootHR biedt diverse diensten aan die onze huidige dienstverlening ondersteunen. Hieronder zijn een aantal belangrijke diensten uitgewerkt.


Diensten voor werkgevers


Flexibele Schil; optimale balans tussen continuïteit en flexibiliteit
Voor het bepalen van de best passende flexibele schil(-len) kan GreenshootHR uw sparringpartner zijn, aan de hand van uw mogelijkheden en risico’s. Er zijn een legio van mogelijkheden om de flexibiliteit van de inzet van mensen en hun kennis/vaardigheden in uw organisatie te optimaliseren. De arbeidsjuridische flexibiliteit is daar slechts één van. Het goed organiseren van flexibiliteit staat en valt bij het afstemmen van duidelijke verwachtingen. Dat reikt verder dan alleen uw eigen medewerkers. Ook de medewerkers die door derde partijen in uw organisatie ingezet worden én hun werkgevers hebben die duidelijkheid nodig, zodat u uw doelen nog beter kunt halen.

Organisatie Ontwikkeling
De markt/omgeving van een organisatie ontwikkelt zich voortdurend. GreenshootHR helpt organisaties om de ontwikkeling van de verwachtingen van de omgeving vast te stellen en deze te verbinden aan de benodigde ontwikkeling van de mensen in de organisatie. Dit doen ze door verbindingen te leggen tussen klant- en medewerkerstevredenheid. GreenshootHR stimuleert het aanpassingsvermogen en verhoogt de bijdrage van de medewerkers, gericht op de gestelde doelen en verwachtingen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van de regisseurs van de ontwikkeling; veelal de leidinggevenden in de organisatie.


Diensten voor medewerkers & werkgevers


Coaching
Leidinggevenden, medewerkers en teams hebben soms behoefte aan extra begeleiding bij het uitoefenen van hun functie met als doel zichzelf gerichter te kunnen ontwikkelen en effectiever te gaan functioneren.

GreenshootHR biedt de mogelijkheid om de benutting van talent te verbeteren door middel van coaching. Of het nu gaat om persoonlijk talentontwikkeling, leiderschapsontwikkeling of teamontwikkeling.
 

Diensten voor medewerkers


Outplacement
Er zijn verschillende redenen en achtergronden, maar het verliezen van je baan is (bijna) nooit gemakkelijk. Vaak wordt het ervaren als een ingrijpende en vooral negatieve ervaring. Gelukkig kan het ook gezien worden als een nieuwe start, of het nu een doorstart is of een nieuw begin. Outplacement bij GreenshootHR is altijd persoonlijk en op maat. Het is een gezamenlijke reis met wederzijdse verantwoordelijkheden en toewijding, waarbij de werknemer veel in eigen hand heeft. Afhankelijk van de specifieke doel- en vraagstellingen van de werknemer wordt het individuele programma vormgegeven. Niet andersom!

Een Outplacement Programma (OP) bestaat uit de volgende fasen:
  • Verwerking van het verlies van de baan
  • Zelfkennis en zelfacceptatie
  • Markt heroriëntatie
  • Markt benadering
  • Begeleiding in de nieuwe baan
Het Outplacement Programma van GreenshootHR is gericht op hoger opgeleiden en managers. De duur van de trajecten is 3, 6, 9 of 12 maanden.

Is de doelstelling van jou en jouw werkgever 'van-werk-naar-werk', dan bieden we een open programma aan, waarbij wij voor een vooraf vastgestelde prijs de werknemer begeleiden van begin tot aan het vinden van een andere baan.
 

(Tussentijdse) Assessments


GreenshootHR verzorgt adviestrajecten rondom vragen met betrekking tot
  • selectie,
  • loopbaankeuze,
  • potentieel-inschatting en
  • sterkte/zwakte profilering.

Het gaat hier altijd om vragen naar de samenhang tussen wat een persoon al kan en wat hij/zij kan ontwikkelen. Daarom bestaat de kern van elk adviestraject uit de inzet van tests voor cognitieve capaciteiten en persoonlijkheid, eventueel aangevuld met tests voor waarden. Dit wordt gevolgd door rollenspelen en op de vraagstelling toegesneden interviews met onze ervaren assessoren.

De tests worden online afgenomen, en waar mogelijk, voorafgaand aan de andere onderdelen van het traject. Dit bevordert de efficiëntie: kandidaten hoeven niet meer dan een halve dag voor rollenspelen en interviews te investeren.

Naast afzonderlijke trajecten met betrekking tot individuele kandidaten verzorgt GreenshootHR ook integrale projecten voor groepen kandidaten, bijvoorbeeld in het kader van het verkrijgen van gestructureerde informatie voor management development programma’s.

Op basis van elk adviestraject wordt een helder gestructureerd rapport geschreven waarin op basis van met de opdrachtgever afgesproken competenties wordt gerapporteerd. Dit wordt gevolgd door een eenduidig advies over te nemen beslissingen of vervolgstappen.